เกี่ยวกับเรา

   บริษัท  อีซีส์พริ้น เอ็กเพรส จำกัด ก่อตั้งเมื่อวันที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2547 เริ่มแรกใช้ชื่อ ร้านอีซีส์พริ้น  ดำเนินธุรกิจจัดทำเอกสารสัมมนาและงานสิ่งพิมพ์  ด้วยทำเลที่ตั้งที่อยู่ใกล้สถานศึกษาและสนามบินสุวรรณภูมิ ทำให้ได้รับการตอบรับจากลูกค้าเป็นอย่างดี

   ในปี พ.ศ. 2551 ด้วยประสบการณ์และโอกาสที่เข้ามา ทำให้เกิดการพัฒนาและต่อยอดธรุกิจออกไป ทำให้เราสามารถขยายกิจการ จากร้านค้าเล็กๆ นำไปสู่การจัดตั้งเป็น บริษัท อีซีส์พริ้น เอ็กเพรส จำกัด ดำเนินธุรกิจสื่อสิ่งพิมพ์ครบวงจร ในรูปแบบ Print On Demand  รวมถึงงานพิมพ์ป้ายสื่อโฆษณาทุกชนิด ซึ่งกำลังเป็นที่ต้องการของตลาดเป็นอย่างมาก เพราะสามารถตอบโจทย์ของลูกค้าได้เป็นอย่างดี

   ตลอดระยะเวลาของดำเนินธุรกิจด้านสื่อสิ่งพิมพ์ ด้วยความมุ่งมั่นในการพัฒนาคุณภาพของสินค้าและบริการในทุกระบบ ทั้งการใช้เครื่องมือที่ทันสมัย และด้านอื่นๆ ทำให้บริษัทฯ ได้รับการยอมรับจากลูกค้า  และมีจำนวนลูกค้าเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง จนกระทั่งในปี พ.ศ. 2559 บริษัท อีซีส์พริ้น เอ็กเพรส จำกัด สาขาที่ 2 จึงเกิดขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าในย่านนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบังและในละแวกใกล้เคียงได้มากขึ้น  โดยลูกค้าสามารถสั่งผลิตและรับงานได้ ทั้งสำนักงานใหญ่ และสาขาที่ 2 ในมาตราฐานเดียวกันทั้งสองแห่ง  (ลูกค้าของเรา Click)

 
Visitors: 42,675